LIDGELD

Spijtig genoeg krijgen we te maken met jaarlijkse kosten en daarom zien we ons genoodzaakt om voor elk spelend lid € 50 lidgeld te vragen.

Steunende leden kunnen eveneens tot onze club toetreden en dit onder volgende voorwaarden:

  • 50 € als steunend lid > met uitnodiging voor 1 persoon op onze club BBQ.
  • 100 € als Ere lid > met uitnodiging voor 2 personen op onze club BBQ.

Aan elk lid vragen wij om het lidgeld steeds voor 31 mei van het lopende speeljaar over te schrijven op rekening BE23 7350 5678 4491.
Gelieve als speler volgende gegevens te vermelden op de overschrijving: Naam – Voornaam – Geboortejaar.

Steunende leden en Ereleden, kunnen en mogen op elk tijdstip van het seizoen hun bijdrage storten op bovenvermeld rekeningnummer met vermelding van uw naam.

Laat zeker ook iets weten indien je beslist mocht hebben om het volgende seizoen niet meer voor SK Delle te willen voetballen.
Alleen spelers die hun lidgeld betaald hebben, komen in aanmerking voor de competitiewedstrijden.

Vanuit het bestuur willen we u ook graag laten weten hoe het lidgeld gebruikt wordt. Hier betalen we als club elk jaar een deel van de inschrijvingen mee per aangesloten speler aan Voetbal Vlaanderen. Het resterende bedrag wordt gebruikt om, zowel voor de spelers als voor onze steunende leden & de ereleden, op het eind van het seizoen, een gezellige club-BBQ te bezorgen als afsluiter van een geweldig seizoen.

Natuurlijk zijn er ook de vaste kosten (elektriciteit, water, verwarming, huur & onderhoud terrein, enz. …) die we grotendeels via onze organisaties en sponsors trachten te betalen.

Scroll Up