COVID-19

Huidige maatregelen in verband met sport / voetbal + afspraken start voetbalseizoen

Algemeen

Sporten in georganiseerd verband is toegelaten

 • met contact
 • in een groep van maximum 50 personen,
 • als er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is,
 • als je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt,
 • als je de veiligheidsprotocollen volgt

Bij sportlessen geldt een registratiesysteem met naam en telefoonnummer of e-mailadres. Download een template van zo’n registratieformulier voor sportorganisatoren. Voor wedstrijden wordt deelname geregistreerd d.m.v. wedstrijdbladen.

MONDMASKERS

Mondmaskers zijn verplicht in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen of wanneer de afstand van 1,5m niet gerespecteerd kan worden. Dat betekent in een voetbalaccommodatie ook aan de inkom, gangen, toiletten, cafetaria wanneer je recht staat….

 • Afspraken
  • Mondmasker verplicht op ganse site, behalve
   • Zitten in sociale bubbel in de kantine
   • Sporters in de kleedkamers
   • Spelers van en naar terrein
   • Tijdens het sporten

TOESCHOUWERS

 • Algemeen geldt dat je maximum 400 toeschouwers buiten mag toelaten.
 • Maar de Vlaamse sportsector adviseert om geen risico’s te nemen en sportactiviteiten en -wedstrijden te laten plaatsvinden zonder publiek.
 • Toeschouwers zijn verplicht mondmaskers te dragen
 • Zorg voor gescheiden stromen voor deelnemers en toeschouwers.
  • Tracht duidelijke flows te voorzien voor toeschouwers bij de ingangen en uitgangen.
  • Zorg waar mogelijk voor gescheiden in-en uitgangen.
 • Zorg steeds voor een uitgewerkt spreidingsplan van de beschikbare plaatsen voor het publiek volgens de geldende afstandsregels (minimum 1,5 meter afstand) en densiteitsregels
 • De aanwezigheid van supporters vraagt om extra aandacht voor reiniging en ontsmetting van sanitair.
 • Afspraken
  • Bezoekersstromen (sporters / toeschouwers) zo veel mogelijk trachten te scheiden
  • Alleen sporters en begeleiders in de kleedkamers en kleedkamergangen. Ouders absoluut niet toegelaten

SIGNALISATIE

 • Zorg voor duidelijke signalisatie bij de in-en uitgangen
 • communiceer naar leden, ouders, toeschouwers, tegenstanders…
  • Markeer looprichtingen op de grond en plaats duidelijk zichtbare signalisatie overlooprichtingen en flows voor publiek en toeschouwers
  • Pas waar mogelijk eenrichtingsverkeer toe
  • Zorg bij grote hoeveelheden toeschouwers waar mogelijk voor een opdeling in verschillende publiekszones en vermijd daarbij dat toeschouwers uit verschillende zones zich kunnen mengen
  • Voorkom te dicht bij elkaar kruisen, indien dit niet mogelijk is communiceer op die plaatsen dan de ‘voorrangsregels’
  • Voorzie looplijnen waar wenselijk.
 • Afspraken
  • Communicatie van maatregelen naar spelers / ouders van alle maatregelen via mail
  • Signalisatie aan ingang site, kleedkamers en kantine. Focus op
   • Mondmasker verplicht op ganse site, behalve
    • Zitten in sociale bubbel in de kantine
    • Sporters in de kleedkamers
    • Spelers van en naar terrein
    • Tijdens het sporten
   • Handen ontsmetten aan ingangen
   • Toeschouwers: steeds 1,5m afstand houden

HYGIËNE

 • Neem maatregelen rond ontsmetting aan de toegangspoorten van de site en van de gebouwen
 • Kleedkamers
 • Kleedkamers en douches zijn toegankelijk.
 • We adviseren om kleedkamers gesloten te houden als ze niet echt noodzakelijk zijn.
 • Als ze gebruikt worden door een vaste sportbubbel, kan deze groep gezamenlijk gebruik maken van deze kleedkamer en douche-infrastructuur. De kleedkamer en douches moeten gereinigd worden tussen elke bubbel.
  • 2 groepen/teams kunnen niet samen zitten in een kleedkamer. Voorzie een duidelijk tijdslot per groep/team.
  • Voorzie tijd tussentwee groepen in voor een korte ontsmetting of reiniging
  • Besteed extra aandacht aan contactoppervlakken (klinken, banken, doucheknoppen, lockers…)
  • Voorzie personeel voor de reiniging of maak afspraken met de groep-/teamverantwoordelijke die kan instaan voor de reiniging
 • De aanwezigheid van supporters vraagt om extra aandacht voor reiniging en ontsmetting van sanitair.
 • Afspraken
  • Voorzien alcoholgel aan ingangen site, kleedkamers en kantine (wordt voorzien door gemeente)
  • Hoe minder kleedkamergebruik hoe beter.
  • Overzicht van kleedkamergebruik doorgeven aan gemeente ifv van reinigen
   • Gebruikte kleedkamers (Herent – Veltem) worden overdag tijdens de weekdagen gereinigd door gemeente
  • Absoluut verbod voor ouders in kleedkamers
  • Tussen 2 bubbels moeten kleedkamers ontsmet worden door de club.
   • Deel de bubbels intelligent in. Voor eigen spelers kunnen 50 spelers (incl begeleiders) in een bubbel.
   • Bezoekers kunnen in principe niet gemixt worden.
   • Focus op 12+ !
  • Tijdens weekends aandacht voor tussendoor ontsmetten / reinigen van sanitair door de club
  • Gemeente tracht containers te plaatsen in Herent / Veltem

HORECA

 • Elke klant is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof, behalve wanneer deze aan een eigen tafel zit.
 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
 • een maximum van tien personen per tafel is toegestaan zolang de sociale bubbel wordt gerespecteerd;
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden) met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
 • registratieplicht ivm contact tracing
 • Bekijk of aparte in-en uitgangen van cafetaria mogelijk zijn bij smalle doorgangen
 • Afspraken
  • Registratie per tafel
  • Nauwgezet bewaken principe van mondmasker aan tijdens beweging, uit aan tafel
  • Alle medewerkers constant met mondmasker, regelmatig handen wassen
  • Opstellen tafels volgens horeca maatregelen
  • Afwijking voor bestellen aan toog: kan mits maatregelen te nemen zodat geen wachtrij ontstaat + 1,5 m afstand !
  • Tafels ontsmetten na gebruik
  • Koekenbeurten: alleen individueel verpakte koeken / broodjes

OPVOLGING

 • Elke club heeft een ‘corona-aanspreekpunt’ wordt. Dat kan iemand anders zijn dan de gewone clubverantwoordelijke.
 • Elke club maakt een corona-actieplan op aangepast aan de veiligheidsmaatregelen, en een corona-contact. Zie hiervoor ook ‘protocol beheer’, en de richtlijnen van de eigen federatie.
 • Afspraken
  • Competitie: begeleiden / informeren bezoekende ploegen bij aankomst
  • Zelf kritisch zijn, indien nodig protocol aanpassen in overleg met gemeente
  • Graag feedback naar gemeente, zeker in geval van problemen
Scroll Up