AANGIFTE ONGEVAL

Als je tijdens de training of tijdens een wedstrijd bij SK Delle gekwetst raakt is het van groot belang dat u meteen het Arena aangifteformulier “Lichamelijke ongevallen” invult en ons zo snel mogelijk terug bezorgt.

Er moet immers voor gezorgd worden dat het formulier uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na het ongeval in het bezit is van de voetbalbond. Het verzendadres staat vermeld op het aangifteformulier. Indien dat niet gebeurt heeft u geen recht op enige vergoeding van de voetbalbond. Het document neem je best meteen mee naar je eerste doktersbezoek zodat het kan ingevuld worden door de behandelend geneesheer.

U kan dit document hieronder downloaden en afprinten of je vraagt er dadelijk achter bij het bestuur. Ook uw dokter kan indien nodig, heel eenvoudig het document downloaden en printen

document ongevallen aangifte Voetbal Vlaanderen

Scroll Up